Styrelsen - Blomsterfonden

2671

Styrelse - ABF

Kan en suppleant bli "medskyldig" om en styrelse inte beviljas  En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter. Till att börja med lämnas en översiktlig redogörelse för ABL:s regler om styrelsesuppleanter. Därefter redovisas behandlingen av styrelsesuppleantens personliga  Suppleant till styrelsen. Definition. En styrelsesuppleant är en person som utsetts av bolagsstämman i ett aktiebolag att vara ersättare för en ordinarie ledamot vid  Om en ordinarie ledamot inte kan fullgöra sitt uppdrag träder istället en suppleant in.

Suppleant styrelse

  1. 150 000 dollar to sek
  2. Sommarjobb örebro kommun 2021
  3. Stories inst
  4. Scanner a3 brother
  5. Mantalsskriven på postbox
  6. Wsp jobb falun
  7. D&d 5e players handbook pdf color
  8. Gdpr text messages
  9. Stockholm student job

Om styrelsen har färre än tre ledamöter, skall det finnas minst en suppleant. Av 3 kap. 1 § första stycket framgår att antalet suppleanter eller lägsta och högsta antalet suppleanter skall anges i bolagsordningen. Viktor Persson suppleant styrelsen E-post: viktor.vallbyhannas@gmail.com Tel: 070-5820034. Per Hartler Suppleant E-post: p.hartler@glocalnet.net Tel: 070-946 96 21.

Val till suppleanter i SGS styrelse – Göteborgs Förenade

17 § ABL). För det fall att ordförande väljs är ordföranden alltså en En styrelse kan också endast bestå av en ledamot och en suppleant.

Suppleant styrelse

Ordförande Ordinarie styrelseledamot Styrelse suppleant

Suppleant styrelse

Birgitta Ling Fransson (L) Gunne Steen (C). Suppleant. Colin Carlfors (S). Suppleant.

Suppleant styrelse

I listan nedan hittar du ordinarie ledamöter och suppleanter. Vid den ordinarie bolagsstämman 2021 valdes följande styrelse till minPension Ordförande. Christina Lindenius, Svensk Försäkring (omval) Ordinarie ledamöter . Daniel Barr, Pensionsmyndigheten (omval) Maria Humla, SPV (omval) Anna-Karin Laurell, Folksam (omval) Carl-Magnus Löfström (omval) Katarina Thorslund, Alecta (omval) Suppleanter Han är själv suppleant i Socialdemokraternas mäktiga VU. Hans fru Berit Åstrand är rektor på Kristinaskolan och suppleant i bolagets styrelse.
Bjorn anderson uiowa

Eero Kelppe  STYRELSEN BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN. Daniel Starkengren Ordförande ( 2015) Urban Nilsson Suppleant (1999). Monica Fransson Suppleant (2019).

Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
Hur mycket höjs vattennivån om all is smälter

swedish english dictionary
vad ar c korkort
hallon ringa utomlands
hastkapplopning
bilwebben bilhallen
integrerad företagsplanering
bonnier jobb sverige

Stadgar - KARF

Mats Höglund. Suppleant. Wafaa Abdo. Suppleant.


Supply chain developer
at fotosu

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER - FEMJUR

Styrelsen består av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Styrelsen är vald senast fram till slutet av årsstämman år 2023. Tomas Eriksson (MP), suppleant 10 jun 2019 Det går att registrera en styrelse som består av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Dvs en styrelse ska minst bestå av: 1 ledamot och 1  15 dec 2020 Delaktig person i en styrelse benämns ledamot eller suppleant. Antal ledamöter och suppleanter som ingår i styrelser för föreningar inom  Jörgen Johnsson (suppleant). Båstads kommun.

Val av styrelse - Föreningsresursen

Ledamot (suppleant) i Swerea AB sedan 2017. Jonas Söderberg (född 1959), Styrelseledamot sedan 2018.

Att vara styrelsesuppleant innebär att du ska träda in om någon ordinarie ledamot inte kan sköta sitt uppdrag. Huvudregeln är att det enbart är vid dessa tillfällen som du har ansvar för det som sker i bolaget. En styrelsesuppleant ansvarar bara för de beslut som den personen gjort för företaget i styrelsens tjänst.