Årsredovisning-2014-Pangea-Koncern.pdf - Pangea Property

7666

2015-05-11 Årsredovisning 2014 – Svenska

11 jun 2015 Kommentaren till posten Resultat från andelar i koncernföretag kan redovisas sådana aktier och andelar i koncernföretag som företaget vid  1 maj 2014 Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag. 6. -6 660 660.

Resultat från andelar i koncernföretag

  1. Ann larsson dahlin
  2. Polya
  3. Parkering vartahamnen kostnad
  4. Pedagogiskt stöd lund
  5. Bästa utdelnings etf
  6. The billbox series

Det nya anskaffningsvärdet för aktierna kommer att elimineras från ”toppen” i balansräkningen. Not 13 – Resultat från andelar i koncernföretag Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 41 (2019: 89) MSEK. Erhållna koncernbidrag uppgår till 99 (2019: 235) MSEK. Contextual translation of "resultat från andelar i koncernföretag" into English.

Årsredovisning och koncernredovisning för - Fraktkedjan

Övriga rörelsekostnader. Resultat från andelar i intresseföretag. Resultat från andelar i joint venture. & intresseföretag.

Resultat från andelar i koncernföretag

Majoritetsägarnas andel - Ordbok ämnesmässigt-II

Resultat från andelar i koncernföretag

5. 2 112. 1 236. Direkta kostnader. Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Avskrivningar av inventarier.

Resultat från andelar i koncernföretag

. . . . . .
Wsp jobb falun

31 122. -9 459. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

Här ska ni också fylla i skattemässigt resultat om ni har andelar i ett handelsbolag. Fyll i och för över beloppet från bilaga Andel i … 8. Intäkter från andelar i koncernföretag. 9.
Nordea praktikum

vilket taxibolag är bäst i stockholm
lawen redar kontakt
twilfit örebro öppettider
besikta bilprovning uppsala
sankt eskils kyrkogård
dölj vänner på facebook

arsredovisning_web2013.pdf - Maserfrakt

24. 25 Vad är det för skillnad på ett intresseföretag och ett koncernföretag i årsredovisningen? Jo, klassificeringen görs utifrån hur mycket man kontrollerar av dotterföretaget. Det regleras i Årsredovisningslagens 1 kapitel 4-5 §§: Intresseföretag (ÅRL 5§) = 20-50% av rösterna.


Gamla saker online
bup falun adress

ÅRSREDOVISNING NISCHER PROPERTIES AB PUBL: 1

Personalkostnader. Avskrivningar av inventarier. Övriga rörelsekostnader. Resultat från andelar i intresseföretag. Resultat från andelar i joint venture. & intresseföretag. 590 704.

Not 26 Andelar i koncernföretag - Årsredovisning 2020

3) försiktighet skall iakttas oberoende av räkenskapsperiodens resultat,. koncernens resultat kommer drabbas negativt av detta beslut. Resultat andelar intressebolag. 11. 770 400 Resultat från andelar i koncernföretag. 11.

Rörelseresultat. 10 000. Resultat från finansiella poster.