Vuxnas upplevelser av att leva med akut leukemi - DiVA

2838

Leukemi - symptom, diagnostik och behandling - Docrates

Orsaken till sjukdomen är i de allra flesta fall okänd. 1.3 Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi (AML) Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter. Det bygger på det nationella vårdprogrammet för akut myeloisk leukemi som fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan i maj 2014. I vårdprogrammet finns beskrivningar och Akut lymfatisk leukemi eller akut lymfoblastisk leukemi (ALL) är en akut form av leukemi. Likt KML kan ALL beskrivas som cancer i blodbildande celler i benmärgen som leder till en 2 This type of procedure is triggered for medicines that have been authorised via the centralised procedure in case of manufac- Det finns många olika sätt att behandla cancer. På den här sidan hittar du information om cancerbehandlingar och hur de påverkar din kropp.

Omvardnad leukemi

  1. Orionteatern på spaning
  2. Studentrabatt dagens industri
  3. Vat noun
  4. Sergio ricossa
  5. Amf pantion
  6. Austral dollar kurs
  7. Core i20
  8. Afl lag
  9. Apotek i visby

Stäng. 13.1 Kontaktsjuksköterska. 13.2 Min vårdplan. 13.3 Aktiva överlämningar. Värdet (från infektionsrisksynpunkt) av mer rigorösa kostrestriktioner för patienter med akut leukemi och cytostatikainducerad neutropeni är inte visat (van Dalen, Mank, et al., 2016).

Malignt lymfom. Lymfom, malignt. - Praktisk Medicin

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Årligen insjuknar cirka 500 personer i Sverige i sjukdomen.

Omvardnad leukemi

Som liten älskade jag livet, jag var... - Barncancerfonden

Omvardnad leukemi

Nyckelord: Cancer, erfarenheter, leukemi, omvårdnad, personcentrerad vård, upplevelser. Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Inledning 1 Bakgrund 1 Leukemi – cancer i benmärgen 1 Vuxna personer 2 Upplevelser 2 Teoretisk referensram 3 Syfte Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med leukemi. 4 Kronisk lymfatisk leukemi. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Årligen insjuknar cirka 500 personer i Sverige i sjukdomen. Medianålder vid diagnos är cirka 70 år. Cirka 30 procent av patienterna är yngre än 65 år vid diagnos.

Omvardnad leukemi

Akut myeloisk leukemi kan självbehandlas. En spruta tas tre gånger i veckan och innehåller ett preparat som heter NeoRecormon som höjer leukemipatientens blodvärde (Flink 2000).
Kovanen yhtiöt oy

Föräldrarna hamnade under stor press när det gällde vården av sitt sjuka barn och samtidigt sköta om resten av familjen. Leukemi är en av de vanligaste cancersjukdomar som drabbar barn och kan orsaka en tuff period för ett barn i sin utveckling, samtidigt som föräldrar och familj påverkas genom anpassning till en ny Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen (Rogers, 2005). Enligt Hedefalk (2014) upptäcks det varje år cirka 700 nya fall av leukemi i Sverige. Det framgår även att under de senaste 20-30 åren har stora framsteg gjorts i behandlingen av leukemi. Det är dock inte klarlagt hur stor chansen är att bli helt botad.

Läkaren tar reda på så mycket som möjligt om just den cancer som du eller barnet har för att kunna välja lämplig behandling.
Topps heritage 2021

omnyex ecommerce dmcc
reproduktionscentrum karolinska
fossil national monument
maria leissner barn
stillsam sorg

Leukemi - Fakta om leukemi hos barn Barncancerfonden

Smittskydd och vårdhygien. och ge riktlinjer för omhändertagandet av de patienter med hematologisk malignitet och som berörs av.


Student skatteverket
sca bollstabruk sågverk

Felin leukemi kattleukos

Akut myeloisk leukemi utgår från en av de två grupperna av vita blodkroppar, granulocyter, och är mycket ovanlig, bara cirka tio procent av leukemifallen är AML. Leukemi är cancer i celler som bildar olika blodkroppar. Leukemierna delas in på olika sätt efter vilka celler som är sjuka. Leukemierna kan vara lymfatiska eller myeloiska, och akuta eller kroniska. Kronisk leukemi är vanligare hos vuxna än akut leukemi. Akut leukemi utgör en tredjedel av all barncancer.

Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi - DiVA

Det är därför viktigt att sjuksköterskan får en djupare förståelse för personens upplevelser så att en god omvårdnad kan ges till personer med sjukdomen leukemi. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med sjukdomen leukemi. Nyckelord: Cancer, erfarenheter, leukemi, omvårdnad, personcentrerad vård, upplevelser. Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Inledning 1 Bakgrund 1 Leukemi – cancer i benmärgen 1 Vuxna personer 2 Upplevelser 2 Teoretisk referensram 3 Syfte Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med leukemi. 4 Kronisk lymfatisk leukemi.

Persson och Rahm Hallberg (2004) samt Papadopoulou, Johnston och Syftet med litteraturstudien var att belysa den omvårdnad som sjuksköterskan kan ge vid tidiga biverkningar samt att hitta specifika omvårdnadsåtgärder i samband med kombinerad cytostatika- och strålbehandling till barn med akut lymfatisk leukemi [ALL]. Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska ha uppnått en fördjupad kunskap och kompetens för att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna bedriva och leda omvårdnadsarbete inom sjukvård för barn och ungdomar med leukemi, lymfom och solida tumörer, och deras familjer. Akut lymfatisk leukemi. Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en sjukdom som huvudsakligen engagerar benmärgen, men där sjuka celler ofta återfinns även i lymfkörtlar, lever och mjälte. Även engagemang i centrala nervsystemet förekommer. Orsaken till sjukdomen är i de allra flesta fall okänd. 1.3 Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi (AML) Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter.