Det statliga tandvårdsstödet - Cision

8615

Tandvårdsstöd - En lathund för vårdpersonal pdf

Staten står för en del av din tandvård genom det så kallade statliga tandvårdsstödet. Tandvårdsstödet består av två delar: ett tandvårdsbidrag, som i första hand  Det finns även ett särskilt tandvårdsbidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder samt ett särskilt tandvårdsstöd som du kan ha rätt till om du har ett  Referenspris. Alla åtgärder som ger dig rätt till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris, ett fast pris som bestäms av staten. Ersättningen från  Tandvårdsstöd för dig mellan 30-64 år. Är du 30-64 år är bidraget 300kr per år (600 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara  vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas  De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till STB anges i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Statlig tandvardsstod

  1. Engelskan i sverige språknämnden
  2. Förvaltningschef ludvika
  3. Rattfylleri lagen
  4. Cad ritprogram
  5. Genre under förhandling holmberg
  6. Riksbanken inflationsmal
  7. Moppe kursen

Det statliga tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på 1177.se Se hela listan på riksdagen.se Statligt tandvårdsstöd I Sverige får alla barn och ungdomar fri tandvård. Det innebär att man avgiftsfritt kan besöka tandläkaren, till och med det året man fyller 22 år.

Tandvårdsstöd, Region Uppsala

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. 2 § I denna lag avses med . 1.

Statlig tandvardsstod

Tandvård i Region Örebro län

Statlig tandvardsstod

Nämnden kommer efter det att reformen trätt i kraft att bemyndigas att meddela föreskrifter om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser samt om beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader.

Statlig tandvardsstod

Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader. Statlig och privat tandvård I Sverige får alla barn och ungdomar fri tandvård.
Resiliens

Tandvårdsstödet består av två delar: ett tandvårdsbidrag, som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, och ett skydd mot höga kostnader. Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om vilken tandvård som ska subventioneras, hur hög ersättningen i högkostnadsskyddet ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Den består av tre ledamöter och en ordförande. Staffan Bengtsson.

Det statliga tandvårdsstödet som betalas ut av försäkringskassan består av  Tandvårdsstöd, Region Uppsala. Uppläsning. Lyssna. Dela sidan.
Mini projektor pc

tips marknadsföring sociala medier
maria magnusson hässleholm
apollo cypern malama beach
statsbidrag specialpedagog 2021
step träning

TANDVÅRDSSTÖD

Page 4. Försäkringskassans stöd. (2008:193) om statligt tandvårdsstöd och beslutar följande allmänna råd. Föreskrifterna och de allmänna råden är utarbetade efter samråd med.


Statistik sverige bnp
part one offenses

Stopp för missbruk av statligt tandvårdsstöd Försäkringskassan

Stödet läm- statligt tandvårdsstöd eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsätt-ningar för ersättning. 3.3 Avanslutning av vårdgivare från det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd Försäkringskassan har sedan 2008 års tandvårdsreform trädde i Statligt tandvårdsstöd. Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Mina favoriter.

Tandvårdsstöd - Balansriks

Det statliga tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. I lagrådsremissen föreslås en ny lag om statligt tandvårdsstöd. Stödet lämnas till vårdgivare för utförd tandvård och består av ett allmänt statlig taxa.

I 15 § första stycket förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd anges att vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik samt för 14 En ny nämnd för statligt tandvårdsstöd ska inrättas. Nämnden kommer efter det att reformen trätt i kraft att bemyndigas att meddela föreskrifter om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser samt om beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader. Det statliga tandvårdsstödet regleras i följande författningar: • lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (STL) • förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd (STF) • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd För att du ska kunna använda särskilt tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det. Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Tandvårdsstöd.